Prosjekter

Smedvegen , Gol

Smedvegen , Gol

Ny veitrasè i Gol sentrum

Les mer om Smedvegen , Gol
Fastpunktsanering 2023-26

Fastpunktsanering 2023-26

Rammeavtale med Bane Nor

Les mer om Fastpunktsanering 2023-26
Rammeavtale med Gol Kommune

Rammeavtale med Gol Kommune

Entreprenørtjenester innen vei og VA

Les mer om Rammeavtale med Gol Kommune
Breidokkhagen Eldrebo

Breidokkhagen Eldrebo

Grunnarbeid for ByggTeam Gol

Les mer om Breidokkhagen Eldrebo
Atrium 73 , Gol

Atrium 73 , Gol

Grunnarbeid

Les mer om Atrium 73 , Gol
NVE Hagaåne, Gol Kommune

NVE Hagaåne, Gol Kommune

Et oppdrag for NVE og Gol Kommune

Les mer om NVE Hagaåne, Gol Kommune
Fylling Viul, Km 81,700

Fylling Viul, Km 81,700

Kvelden mandag 7. august tar store vannmengder med seg alt av jord, stein og grus som ligger under jernbaneskinnene på Viul. Et hull på nærmere 60 meter står igjen.

Les mer om Fylling Viul, Km 81,700
Overføringsledninger VA Tuv- Holdebakken

Overføringsledninger VA Tuv- Holdebakken

I oppdrag for Hemsedal kommune

Les mer om Overføringsledninger VA Tuv- Holdebakken
Fjellnest

Fjellnest

Et samarbeid med Hemsedal Maskinlag AS

Les mer om Fjellnest
Hemsedal Sentralskule

Hemsedal Sentralskule

Grunnarbeid for Veidekke Industri AS

Les mer om Hemsedal Sentralskule
Avkjøyrsler og lokalveg E16-Håbakken

Avkjøyrsler og lokalveg E16-Håbakken

I oppdrag for Lærdal Kommune

Les mer om Avkjøyrsler og lokalveg E16-Håbakken
VA Røsshaugen

VA Røsshaugen

I oppdrag for Øystre Slidre Kommune

Les mer om VA Røsshaugen
Grunnarbeid, Skarsnuten Hotell

Grunnarbeid, Skarsnuten Hotell

Skarsnuten Hotell har hatt en omfattende utvidelse med et påbygg, samt en P-Kjeller. Vi har utført grunnarbeidet

Les mer om Grunnarbeid, Skarsnuten Hotell
Kulvert Kolsrud

Kulvert Kolsrud

En overgang skal fjernes, og en Kulvert etableres i Kolsrud, Flå

Les mer om Kulvert Kolsrud
Overføringsledning avløp Leveld - Baklien

Overføringsledning avløp Leveld - Baklien

Prosjekt "Overføringsledning avløp Leveld - Baklien" for Ål kommune.

Les mer om Overføringsledning avløp Leveld - Baklien
Fv.51 Klanten - Oppland grense

Fv.51 Klanten - Oppland grense

Etter oppdrag fra SVV øst skulle vi tilbakeføre vegen til den styrke vegen hadde før forfallet tok overhånd

Les mer om Fv.51 Klanten - Oppland grense
Blommenholm

Blommenholm

Bærum kommune skulle etablere en planfri kryssing for myke trafikanter under jernbanen på Blommenholm. Kryssingen går fra Sjøveien syd for jernbanen til Halvorsens vei nord for jernbanen.

Les mer om Blommenholm
Fv.171 GSV Sørumsand - Monsrudveien

Fv.171 GSV Sørumsand - Monsrudveien

Jobb for Statens Vegvesen region Øst i Sørumsand

Les mer om Fv.171 GSV Sørumsand - Monsrudveien
VA Nordtorp - Sæle

VA Nordtorp - Sæle

Vi hadde i oppdrag for Øystre Slidre kommune å produsere 2650 meter med VA ledning i Heggenes

Les mer om VA Nordtorp - Sæle
E16 Eggemoen - Olum, E10 Kistefoss

E16 Eggemoen - Olum, E10 Kistefoss

Kontrakten gikk ut på bygging av ny veg i forbindelse med utbygging av ny E16, samt innsettelse av ny kulvert under jernbanetraseen i togfri helg.

Les mer om E16 Eggemoen - Olum, E10 Kistefoss
 Rv4 Kontrollplass Varpet

Rv4 Kontrollplass Varpet

Rv4 Kontrollplass Varpet

Les mer om Rv4 Kontrollplass Varpet
Rammeavtale Bergensbanen

Rammeavtale Bergensbanen

Rammeavtale for bygg- og anleggsentrepriser i og ved spor

Les mer om Rammeavtale Bergensbanen
Løten

Løten

Løten fotgjengerkryssing

Les mer om Løten
Tømten og Jessnes

Tømten og Jessnes

Innlegging av betongkulvert på Tømten og Jessnes

Les mer om Tømten og Jessnes
Åmot

Åmot

Rv35 Bjørndalssvingen - Engerkrysset for Statens Vegvesen.

Les mer om Åmot
Lillestrøm

Lillestrøm

Utgraving, opplasting og bortkjøring av masser til Lillestrøm Videregående Skole, samt opparbeiding av uteområdet.

Les mer om Lillestrøm
Gol Kommune

Gol Kommune

Gol Kommune, rehabilitering av hovedledningsnettet for vann, etappe D-G

Les mer om Gol Kommune
Martodden

Martodden

Kontraktsarbeidet omfattet opparbeidelse og utbedring av veg i 3 delprosjekter.

Les mer om Martodden

Pågående prosjekter:

  • Hagaåne, Gol                                                                      NVE, Gol Kommune
  • Stikkrenner Jaren Stasjon                                                   Bane Nor SF
  • Breidokkhagen Eldrebo                                                       Bygg Team AS
  • Utbedring av skader etter uværet  "Hans"                        Gol Kommune
  • Opprydding etter Hans km 210,190-246,870                       Bane Nor SF
  • Fylling Viul km 81,700                                                            Bane Nor SF
  • Smedvegen, Gol                                                                  Gol Kommune
  • Atrium 73, Gol                                                                      Kinneberg Bygg og Brannsikring AS
  • Overføringsledninger VA Tuv-Holdebakken                       Hemsedal Kommune
  • Sanering av fastpunkt Bergensbanen 2023-26                    Bane Nor SF
  • Søre Øygardsveg                                                                 Gol Kommune
  • Rammeavtale, Entreprenørtjenester innen vei og VA         Gol Kommune    
Avsluttede prosjekter:

  • Gangveg Nortura                                                                  Gol Kommune
  • Brennkrysset - Returpunkt                                                   Gol Kommune
  • Grunn- og utenomhus arbeid, Hemsedal Sentralskule      Veidekke Entreprenør AS
  • Alpelia                                                                                  Hemsedal Maskinlag AS
  • Grunnarbeid, Skarsnuten Hotell                                       POB Entreprenør AS
  • Grunn- og utenomhus arbeid, Fjellnest                            Skistar, I samarbeid med Hemsedal Maskinlag AS
  • Grunn- og utenomhus arbeid, Skarsnuten Panorama       Skarsnuten Eiendom AS
  • Hemsedal Hytte og Feriepark                                           Hemsedal Maskinlag AS
  • Viltgjerde Hallingdal                                                             Bane Nor SF
  • P-Plass Geilo Stasjon                                                       Bane Nor SF
  • Grunnarbeid for Ny sporplan Flåm Stasjon                        Infranord AS     
  • Plattformforlengelse Gol og Geilo Stasjon                      Bane Nor SF
  • Råtemaster, Bergensbanen øst                                      Bane Nor SF
  • Skredsikringstiltak, Sehlsgardane                                         Ål Kommune
  • VA Røsshaugen                                                                    Øystre Slidre Kommune
  • Grunnarbeid, Skarsnuten Hotell                                       POB Entreprenør AS
  • Hallingdal Hyttepark, Ål                                                     Hallingdal Hyttepark Eiendom AS
  • Forsterkning av Nordmoveien, Sokna                               Ringerike Kommune
  • Stikkrenne Soknabruket                                                        Bane Nor SF
  • Snøskjerm Larsbu                                                                  Bane Nor SF
  • Overføringsledning avløp Leveld - Baklien                         Ål Kommune
  • Elkjøp, Gol Handelspark                                                        Stenerud Byggservice AS
  • UnoX Gol                                                                                   Stenerud Byggservice AS
  • Burger King, Gol                                                                       Stenerud Byggservice AS
  • Tesla Gol, Ladestasjon                                                            Stenerud Byggservice AS
  • Oljeutskiller m.m                                                                      Hallingdal Bilsenter, Gol
  • Utbedring av fylling, Roa-Grindvoll                                       Bane Nor SF
  • Gol Næringsbygg AS                                                               Gol Næringsbygg AS
  • Turufjell, Flå                                                                              Turufjell AS
  • Kulvert Kolsrud                                                                         Bane Nor SF
  • Grunnarbeider Geilo Stasjon, ombygging KL                      Nettpartner AS
  • P-Plass Ål Stasjon                                                                    Bane Nor SF
  • Fv171 GSV Sørumsand - Monsrudveien,                               Statens Vegvesen, region øst
  • Fv51 Klanten - Oppland grense                                             Statens vegvesen, region sør
  • VA Slåttahølen - Fossgårdfeltet, del 1, Geilo                         Hol Kommune
  • VA Nordtorp - Sæle.                                                                Øystre Slidre Kommune
  • Forberedende ballastrens Bergensbanen Øst 2017           Bane Nor SF
  • Riving av hus Vikersund og hytte Bårnås                             Bane Nor SF
  • Anleggsvei og teknisk infrastruktur for Kistefos- Museet    Stiftelsen Kistefos Museet
  • E16 Eggemoen - Olum, E10 Kistefoss                                        Statens Vegvesen, region øst
  • Rv7 Trøo, flytting av kryss, støyskjerm. Geilo                          Statens Vegvesen, region sør
  • Rv4. Kontrollplass Varpet, Lunner Kommune                         Statens Vegvesen, region øst
  • Mira Renseanlegg, Sørumsand                                                Bermingrud Entreprenør
  • Fv51 Hesla bru - Petterbråten, Gol                                           Statens Vegvesen, region sør
  • Forberedende ballastrens Ål - Nesbyen 2016                         Jernbaneverket
  • E134 Jerpetjenn, Kongsberg                                                     Statens Vegvesen, region sør
  • Løten fotgjengerkryssing , Løten                                             Løten Kommune
  • Haremoen, Flå                                                                            Jernbaneverket
  • Løten Stasjon, ny plattform og publikumsareal                   Jernbaneverket
  • Kulvert Hoen, Hokksund                                                           Jernbaneverket
  • Utgraving av tomt, Lillestrøm Videregående skole              ØM Fjeld AS
  • Landbruksveg, Drolsum                                                           Jernbaneverket
  • Gangveg, Rv35 Åmot                                                                 Statens Vegvesen, region sør
  • Rehabilitering ledningsnett Et.3, Gol Kommune                   Gol Kommune
  • Gangkulvert, Blommenholm                                                    Bærum Kommune
  • Vegarbeid, Martodden                                                            Hamar Kommune
  • Innlegging av betongkulvert, Tømten                                   Jernbaneverket
  • Innlegging av betongkulvert Jessnes                                   Jernbaneverket