Prosjekter

Et lite knippe av pågående og avsluttede prosjekter

Ledige stillinger

Grunnarbeider - rørlegger/ grunnarbeider med ADK1. Fast ansatt eller innleie

Nyheter

Se hva som skjer hos oss

Vi er et maskinentreprenørfirma fra Hallingdal, som utfører det meste innen komunalteknisk anlegg, veiarbeid, grunn- /tomtearbeid og jernbaneteknisk anlegg på det sentrale østland.