Prosjekter

Et lite knippe av pågående og avsluttede prosjekter

Ledige stillinger

Vi søker maskinfører og grunnarbeider

Nyheter

Se hva som skjer hos oss

Vi er et maskinentreprenørfirma fra Hallingdal, som utfører det meste innen komunalteknisk anlegg, veiarbeid, grunn- /tomtearbeid og jernbaneteknisk anlegg på det sentrale østland.