Rammeavtale Bergensbanen

Rammeavtale Bergensbanen

Rammeavtalen gjelder strekningen Hønefoss - Roa, Hokksund og Trolldalen, og består blant annet av:

Grøfting, stikkrenner, massefjerning, siktrydding av vegetasjon, etablering av traktorveier, etablering av nye kabelkanaler, pigging, sprengning, støping, tunnel/skjæring/sideterreng/fyllingsvedlikehold, murer, snøoverbygg, snøskjermer, sporarbeider, anleggsarbeid, vedlikehold av broer og lignende arbeider.