Grunnarbeider


Søker vi   engasjert grunnarbeider  for snarlig oppstart

Stillingen ønskes besatt av selvstendig, ansvarsbevisst og handlekraftig person med sterk stå-på-vilje og høy gjennomføringsevne.


    •   Kvalifikasjoner:

- Førerkort klasse B

- Erfaring og kompetanse fra tilsvarende arbeid


    • Hva vi ønsker av deg

-fleksibilitet

- gode samarbeidsevner

- at du tar ansvar

 - jobber selvstendig

-  HMS i fokus


    • Hva vi kan gi deg:

- ordnede forhold

- varierte arbeidsoppgaver

- positivt arbeidsmiljø med sosiale tiltak

- gode lønnsbetingelser til rett person

- bilordning

- 5% obligatorisk tjenestepensjon

- ulykkesforsikring og utvidet yrkesskadeforsikring

- helseforsikring


Gode norskkunnskaper kreves til stillingen. Nærmere opplysninger får du hos:

Knut Øynebråten: 99 24 12 52

Søknad med CV og attester sendes:

E-post til: knut@oatek.no 

Søknadsfrist: Snarest