Prosjekter

Vi har gode systemer og moderne utstyr som effektiviserer hverdagen til de ansatte. Vårt mål er å levere et plettfritt prosjekt uten skader og uhell.

Ledige stillinger

Øynebråten Anleggsteknikk legger vekt på å være en attraktiv arbeidsplass, som til en hver til har dyktige ansatte med høy kompetanse innen sitt fagfelt.

Nyheter

Anleggsleder ansatt

Vi er et maskinentreprenørfirma fra Hallingdal, som utfører det meste innen komunalteknisk anlegg, veiarbeid, grunn- /tomtearbeid og jernbaneteknisk anlegg på det sentrale østland.